XIX Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Najbliższa XIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście odbędzie się 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:30. Jednak w związku z nadzwyczajną i bardzo poważną sytuacją na świecie oraz w naszym kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcam Państwa do pozostania tym razem w domu i skorzystania z transmisji online, która jest dostępna na stronie Urzędu: tutaj.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z 18 Sesji Rady w dniu 26.02.2020 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowego Miasta.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Agrykola.
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego (lu 1) usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul.Czerniakowskiej 207/ul.C. Śniegockiej 2 wraz z udziałem prawie własności gruntu.
 9. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 10. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 11. Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady interpelacjach i zapytaniach.
 12. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 13. Ustalenie terminu następnej sesji.

Please follow and like us:

XVII Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z 16 Sesji Rady w dniu 21.11.2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Aleja Pawła Adamowicza).
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania Komisji Skarg,
  Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  określenia przedmiotu jej działania i zadań.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zmiany uchwały nr 44/10/2019 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście.
 8. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 9. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek
  organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 10. Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady
  interpelacjach i zapytaniach.
 11. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 12. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

X Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
15 maja 2019 r. (środa) o godz. 16:30

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 7 Sesji Rady w dniu 29 marca i 2 kwietnia 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 38/10/2019
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście.- druk nr 39/10/2019
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście – druk nr 40/10/2019
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście – druk nr 41/10/2019
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2018 rok.- druk nr 42/10/2019
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego za 2018 r. – druk nr 43/10/2019
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia skarg pana Roberta Szyszkowskiego na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 44/10/2019
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Chrąchola na działania Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy- druk nr 45/10/2019
 12. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 15. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

IV Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 3 Sesji Rady w dniu 13 grudnia 2018 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie określenia przedmiotu działania i zadań stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 16/4/2019
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. – druk nr 17/4/2019
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w sprawie
  podwyżek opłat rocznych z tytułu dzierżawy wieczystej w Dzielnicy Śródmieście.
 7. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 8. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 11. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

III Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na III sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 2 Sesji Rady w dniu 29 listopada 2018 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
  Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi w Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 4/3/2018
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
  lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Gromada Warszawa Centrum przy
  Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie. – druk nr 5/3/2018
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. -druk nr 6/3/2018
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie ustalenia składów osobowych
  Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 7/3/2018
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 8/3/2018
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych
  Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 9/3/2018
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 10/3/2018
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 11/3/2018
 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 12/3/2018
 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu
  i Finansów Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk
  nr 13/3/2018
 14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady
  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 14/3/2018
 15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 15/3/2018
 16. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 19. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us: