Kontakt

W swojej społecznej pracy samorządowej kieruję się opinią sąsiadów oraz mieszkańców
naszej dzielnicy. Chętnie porozmawiam o tym, co jeszcze możemy zrobić dla
Śródmieścia – naszej lokalnej Ojczyzny.

Zapraszam do kontaktu:
Krystian Dominik Suchecki

tel. 575 558 504
e-mail: krystiansuchecki94@gmail.com