II Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na II sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00.

Porządek obrad podczas sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad 1 Sesji Rady w dniu 13 listopada 2018 r.
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 1/2/2018
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie ustalenia liczby osób
wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
– druk nr 2/2/2018
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Członków
Zarządu – Zastępców Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
– druk nr 3/2/2018
7. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.

 

Please follow and like us:

Jest taki Marsz w Polsce…

Cała Polska od morza aż po góry świętuje z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Największym patriotycznym wydarzeniem okazał się Marsz Biało-Czerwony w Warszawie, który zgromadził wg. policji ok. 250 tys. ludzi.

Zachęcam do zapoznania się z filmem Daniela Rusina, który jak sam twierdzi: „Poszedłem na marsz z kamerą. Wbrew temu co mówią media było bezpiecznie i spotkałem pełno pozytywnych, uśmiechniętych ludzi”.

 

Please follow and like us:

Program BUDKA LĘGOWA 100 Plus

Startuję z pilotażowym programem BUDKA LĘGOWA 100 Plus w dzielnicy Śródmieście.

Program BUDKA LĘGOWA 100 Plus to sto nowych domków (typu A i A1) dla ptaków mieszkających w centralnej dzielnicy m.st. Warszawy.  Program jest skierowany do placówek edukacyjnych, wspólnot mieszkaniowych, działkowców oraz osób indywidualnych, które mają możliwości zamontowania budki lęgowej dla ptaków na swoim terenie. 
 
Wszelkie zgłoszenia związane z chęcią wzięcia udziału w programie proszę zgłaszać w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook (FANPAGE) lub poprzez e-maila: krystiansuchecki94@gmail.com.
 
Akcja będzie w pełni sfinansowana z diety radnego dzielnicy.
Please follow and like us:

Estakada Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli w fatalnym stanie

Ekspertyza wykonana przez Politechnikę Warszawską w 2015 roku na zlecenie Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jednoznacznie stwierdziła, że 41 letnia  (dziś już 44 letnia) estakada Trasy Łazienkowskiej nie spełnia odpowiedniego stanu technicznego.
Przez zaniedbaną estakadę Trasy Łazienkowskiej każdego dnia przejeżdża około 100 tys. kierowców. Dodatkowo przez TŁ na odcinku od ronda Jazdy Polskiej do Rozbratu kursuje w dzień dwanaście linii autobusów miejskich, plus jedna linia nocna. Obecny fatalny stan techniczny trasy widać gołym okiem, najgorsze jest to, że poniższe zdjęcia nie obrazują wszystkich mankamentów, które występują na odcinku ok. 0,4 km, a i tak potrafią zszokować.
Jednak największym problemem jest samo podejście władz Dzielnicy Śródmieście i omijanie jakichkolwiek dyskusji na temat przyszłości Śródmieścia Południowego. Najlepszym tego przykładem była podwójnie (po odwołaniu się) negatywna weryfikacja projektu pt. Debata społeczna ws. zadaszenia Trasy Łazienkowskiej w Budżecie Partycypacyjnym w Warszawie. Pomijając brak chęci współpracy ze strony urzędnika dzielnicy z projektodawcą, projekt został przez tą samą osobę z urzędu bez podania opinii prawnej negatywnie zweryfikowany dwa razy, mimo iż członkowie Zespołu ds. BP w Dzielnicy Śródmieście zdecydowali poddać projekt do ponownej weryfikacji przez Burmistrza Krzysztofa Czubaszka.

Please follow and like us:

Debata społeczna ws. zadaszenia Trasy Łazienkowskiej

Trasa Łazienkowska

Czy aby na pewno w Warszawie dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie na temat zadaszenia Trasy Łazienkowskiej? Jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, że Centrum Komunikacji Społecznej chce uniknąć konsultacji społecznych w tej sprawie.
Zgłoszony projekt w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego 2019 pierwotnie w swoich założeniach i w nazwie zakładał przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zadaszenia uciążliwej dla mieszkańców Śródmieścia Południowego Trasy Łazienkowskiej.     W ciągu niecałych trzech tygodni od momentu zakończenia zgłaszania projektów do BP otrzymałem jako autor proponowanego projektu informację z Urzędu Dzielnicy Śródmieście, że: „konsultacje społeczne nie mogą być przedmiotem projektu budżetu partycypacyjnego”, ponieważ „istnieje w naszym mieście procedura”. Główne zastrzeżenia przekazane przez urzędnika dzielnicy dotyczyły, tego że w naszym mieście istnieje inna procedura, która określa możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W naszym mieście istnieją procedury na wszystkie działania związane z funkcjonowaniem miasta, równie dobrze istnieje procedura na remont ulicy i na zamontowanie łatwi – dlatego też, tego typu argumentacja wydała się absurdalna, ponieważ remonty i nowe łatwi mimo swoich osobnych procedur poza BP były w nim realizowane.
W rozmowie telefonicznej z Centrum Komunikacji Społecznej, czyli z jednostką, która koordynuje działania związane z przeprowadzeniem budżetu partycypacyjnego, także można było usłyszeć retorykę, mówiącą o innej procedurze i o tym, że projekt jest niezgodny z regulaminem budżetu. Informacje przekazywane przez CKS nie mają właściwego uzasadnienia, ponieważ jednostka ta nie wydała opinii prawnej, która by jednoznacznie mogła stwierdzić, jakoby konsultacje społeczne nie mogłyby być realizowane w BP.
W piątek 2 marca 2018 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne o pomysłach zgłoszonych w Śródmieściu, w których znalazł się też mój projekt. Uzyskałem ponownie takie same informacje, które przekazywał wcześniej CKS i Urząd Dzielnicy, jednak na zadane pytanie dotyczące opinii prawnych do powoływania się o niezgodności projektu z regulaminem nie otrzymałem odpowiedzi. Mimo wstępnej negatywnej weryfikacji, zostałem zapewniony, że jeszcze będę mógł poprzez urzędnika dokonać pewnych korekt w projekcie, ale o wszystkim i tak zadecyduje Centrum Komunikacji Społecznej.
Walka o zwrócenie i poruszenie ważnej kwestii w debacie publicznej nadal trwa, ponieważ projekt z konsultacji społecznych został przemieniony na debatę społeczną. Podczas trwania debaty miałyby się odbyć trzy panele dyskusyjne dot. przyszłości Trasy Łazienkowskiej – i właśnie tego mogą się obawiać władze miasta, ponieważ mieszkańcy mieszkający przy trasie mają od wielu lat dosyć zawyżonych norm hałasu, smogu, braku odpowiednio wykorzystanej przestrzeni miejskiej w tej części Śródmieścia i braku działań ze strony władz Warszawy.
➡ Więcej informacji na temat projektu pt. Debata społeczna ws. zadaszenia Trasy Łazienkowskiej na stronie: Budżet Partycypacyjny w Warszawie
Please follow and like us:

Parking podziemny obok Pl. Unii Lubelskiej

Odnowienie zniszczonej części parkingu podziemnego niedaleko Pl. Unii Lubelskiej może przynieść korzyści dla mieszkańców i całej Dzielnicy Śródmieście.
Parking podziemny przy pl. Unii Lubelskiej zlokalizowany jest dokładnie między ul. Polną a ul. Waryńskiego. Jednak jego druga część od wielu lat nie nadaje się do użytkowania przez mieszkańców. Spowodowane zostało to wybuchem pożaru w jednej z części parkingu.
Straty zostały oszacowane na ok. 1 milion złotych, co spowodowało pojawienie się problemu związanego z pokryciem kosztów za doprowadzenie zniszczonej części parkingu do odpowiedniego stanu użytkowania. Niestety Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Boya Żeleńskiego 4A nie była w stanie finansowo partycypować w kosztach związanych z wyremontowaniem zniszczonej części garażu, co skutkowało postawieniem na środku parkingu ściany, która wyłączyła zniszczoną powierzchnię parkingową z użytkowania.
Obecnie parking jest użytkowany wyłącznie przez mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Polnej 3 i 3A, którzy postanowili zadbać o ocalałą w pożarze część garażu. Teren na którym jest wybudowany parking podziemny należy do m.st. Warszawy, a Wspólnoty Mieszkaniowe twierdzą, że parking jest tylko przez nie użytkowany i prosiły miasto o pomoc w remoncie garażu, jednak miasto odmówiło wyłożenia wcześniej wspomnianej kwoty na odremontowanie zniszczonej części.
Odnowienie i przywrócenie do funkcjonowania całego parkingu będzie stanowiło dużą wartość dla mieszkańców, którzy mają problemy z zaparkowaniem w okolicach swoich domów. Jednocześnie warto rozważyć możliwość zachęcenia osób spoza Śródmieścia, aby pozostawiały swoje auta w parkingu zlokalizowanym przy pl. Unii Lubelskiej, zamiast wjeżdżać i stać w korkach w centrum miasta. Wprowadzenie odpowiedniego abonamentu dla osób spoza dzielnicy centralnej, stanowiłoby inwestycję dla miasta, które otrzymywałoby zwrot poniesionych kosztów remontu z usług za parkowanie.
Jako wiceprzewodniczący Rady Osiedla Oleandrów pragnę podziękować Radnemu Dzielnicy Śródmieście Patrykowi Palczewskiemu za wsparcie i złożenie interpelacji w tej ważnej sprawie dla mieszkańców.
➡ Interpelacja dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: BIP m.st. Warszawy
Please follow and like us: