VII Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na VII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 31/7/2019.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 32/7/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Członków
  Zarządu – Zastępców Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 33/7/2019.
 6. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 9. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

Spotkanie z posłem na Sejm RP Jarosławem Krajewskim

Szanowni mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosławem Krajewskim. Spotkanie odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) w Biurze PiS przy ul. Koszykowej 10 o godz. 19:30.

Poseł Jarosław Krajewski podczas spotkania z mieszkańcami Śródmieścia, przestawi i porozmawia o tzw. Nowej Piątce PiS i Nowej Arenie Programowej.

Please follow and like us:

VI Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na VI sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 5 Sesji Rady w dniu 13 lutego 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia z inicjatywą
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 23/6/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w
  załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 24/6/2019.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w
  załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 25/6/2019.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia
  sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st.
  Warszawy na 2018 r. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – druk nr
  26/6/2019 (sprawozdanie na płycie CD).
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
  Rady m.st.Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVIII/1779/2009 Rady
  Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego w rejonie Parku Traugutta. – druk nr 27/6/2019
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
  mandatu pana Patryka Wiśniewskiego członka Rady Osiedla
  Staromiejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. – druk nr
  28/6/2019
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
  mandatu pana Pawła Rogalskiego członka Rady Osiedla Staromiejskiego w
  Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. – druk nr 29/6/2019
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
  mandatu pana Krzysztofa Jaszczołta członka Rady Osiedla Staromiejskiego
  w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. – druk nr 30/6/2019
 12. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 13. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek
  organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 16. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

V Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na V sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 16:30.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 4 Sesji Rady w dniu 17 stycznia 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 18/5/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu – druk nr 19/5/2019.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer T. Zawadzkiego „Zośki”) – druk nr 20/5/2019.
 7. Informacja o działalności Zarządu Transportu Miejskiego oraz układzie transportowym w zakresie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie przyjęcia „Rekomendacji do wypracowania rekomendowanych założeń nowego systemu parkowania w Dzielnicy Śródmieście” – druk nr 21/5/2019.
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 22/5/2019.
 10. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 11. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 14. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

IV Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 3 Sesji Rady w dniu 13 grudnia 2018 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie określenia przedmiotu działania i zadań stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 16/4/2019
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. – druk nr 17/4/2019
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w sprawie
  podwyżek opłat rocznych z tytułu dzierżawy wieczystej w Dzielnicy Śródmieście.
 7. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 8. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 11. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:

III Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na III sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 2 Sesji Rady w dniu 29 listopada 2018 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
  Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi w Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 4/3/2018
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
  lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Gromada Warszawa Centrum przy
  Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie. – druk nr 5/3/2018
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. -druk nr 6/3/2018
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie ustalenia składów osobowych
  Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 7/3/2018
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 8/3/2018
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych
  Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 9/3/2018
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 10/3/2018
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 11/3/2018
 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 12/3/2018
 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu
  i Finansów Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk
  nr 13/3/2018
 14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady
  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 14/3/2018
 15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 15/3/2018
 16. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 19. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us: