Posiedzenie doraźnej Komisji ds. ograniczenia hałasu w Dzielnicy Śródmieście

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na I posiedzenie doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 17:30.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji dot. działalności lokali gastronomicznych i rozrywkowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
4. Dyskusja na temat zagadnień do planu pracy Komisji.
5. Dyskusja na temat sposobu zbierania opinii mieszkańców drogą elektroniczną oraz informowania mieszkańców o ich prawach w przypadku naruszeń pory nocnej przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe.
6. Sprawy różne.
7. Zamkniecie posiedzenia.

Absurdy pod ziemią – czyli o bramkach w Metrze Warszawskim

Likwidacja nieefektywnego systemu bramek w I i II linii metra oraz postawienie na znoszenie barier w komunikacji miejskiej już dawno powinno być priorytetem w warszawskim metrze. Jednak dlaczego nie jest?

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wydał już wiele milionów złotych na walkę z gapowiczami w metrze. W samym kontrakcie na budowę II linii metra, system bramek kosztował nas 20 mln złotych, później w 2018 roku montaż nowych bramek na I linii metra kosztował 5 mln zł, a w tym roku ma wynieść aż 6 mln. Więc mówimy tutaj naprawdę o sporych sumach. Dodatkowo utrzymanie systemu kosztuje około ponad 1 mln w skali jednego roku.

Pojawia się więc pytanie po co wydawać miliony na coś co jest pozbawione sensu? Obecna polityka władz ZTM Warszawa od wielu lat polega na dublowaniu elementu kontroli w podziemnym transporcie.

Mimo ciągłych inwestycji i udoskonalania systemu bramek, nikt tak dobrze nie potrafi weryfikować osób bez biletów jak człowiek. Potwierdza to swoimi działaniami sam ZTM, który wprowadza często drugi element kontroli w postaci kontrolera, który jest w stanie faktycznie zweryfikować czy ktoś wchodzi na strefę biletową do metra z kartą miejską lub skasowanym biletem.

Idealnym dowodem na nieskuteczności systemu bramek jest przykład z wyżej przedstawionego zdjęcia wykonanego na I linii metra Stacji „Politechnika”, które przedstawia jak bardzo bramki oprócz swojej nieskuteczności są często zwykłą barierą w przestrzeni miejskiej.

Radni Śródmieścia powołali doraźną komisję ds. ograniczenia hałasu

Podczas X Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w dniu 15 maja br. śródmiejscy radni jednomyślnie zagłosowali za powołaniem doraźnej komisji, której zadaniem będzie wypracowanie rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście.

Komisja wybrana przez Radę Dzielnicy będzie pracowała nad stworzeniem rekomendacji w składzie pięcioosobowym:

 • Krystian Dominik Suchecki – Przewodniczący
 • Daniel Łaga – Wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Joanna Wiśniewska
 • Tomasz Piotr Woźniak
 • Rafał Urzędowski

Do zakresu działań komisji należeć będzie: zebranie opinii mieszkańców, wyznaczenie lokalizacji w których występują problemy w zakresie zdrowotnym, społecznym, organizacyjnym, ekologicznym itp. oraz wypracowanie propozycji rekomendacji i rozwiązań dla badanej problematyki.

Komisja na wykonanie powierzonych jej zadań ma czas do końca 2019 roku, a jej rekomendacje mają zostać przekazane Radzie m.st. Warszawy, aby ta podjęła dalsze działania w celu poprawy jakości życia mieszkańców Śródmieścia.

X Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
15 maja 2019 r. (środa) o godz. 16:30

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 7 Sesji Rady w dniu 29 marca i 2 kwietnia 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 38/10/2019
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście.- druk nr 39/10/2019
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście – druk nr 40/10/2019
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście – druk nr 41/10/2019
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2018 rok.- druk nr 42/10/2019
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego za 2018 r. – druk nr 43/10/2019
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia skarg pana Roberta Szyszkowskiego na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 44/10/2019
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Chrąchola na działania Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy- druk nr 45/10/2019
 12. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 15. Ustalenie terminu następnej sesji.