Odblokowanie wykupu mieszkań komunalnych może zapewnić wpływy

W obliczu kryzysu finansowego w Warszawie wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w celu poprawy sytuacji ekonomicznej Miasta należy niezwłocznie szukać oszczędności i możliwych wypływów dla miejskiego budżetu.

Dlatego też, podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 14 października 2020 roku, razem z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawiamy rządzącej w dzielnicy Platformie Obywatelskiej projekt stanowiska Rady w sprawie rozpoczęcia prac nad nowym programem mieszkaniowym umożliwiającym wykup lokali komunalnych wieloletnim najemcom.

Poniżej przedstawiam treść całego projekt stanowiska:

Rada Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy stoi na stanowisku, że w obliczu kryzysu finansowego w Warszawie wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w celu poprawy sytuacji ekonomicznej Miasta należy niezwłocznie rozpocząć prace nad nowym programem mieszkaniowym, dzięki któremu Miasto będzie mogło odblokować możliwość wykupu lokali komunalnych z zasobu Miasta dla dotychczasowych najemców z wieloletnim stażem zamieszkania w danym lokalu.

Władze m.st. Warszawy w ostatnich miesiącach wskazywały na trudną sytuację finansową Miasta wynikającą z pandemii koronawirusa. Tymczasem w ocenie Rady Dzielnicy Śródmieście dobrym sposobem na uzupełnienie braków w miejskim budżecie jest odblokowanie możliwości wykupu lokali komunalnych przez najemców, zamieszkujących w tych lokalach od co najmniej dziesięciu lat.

Uregulowanie szczegółowych warunków programu umożliwiającego wykupu należy do Rady m.st. Warszawy, jednak podjęcie takiej uchwały powinno być poprzedzone debatą lub konsultacjami z udziałem mieszkańców, środowisk lokatorskich oraz przedstawicieli władz dzielnic m.st. Warszawy.

Radni Dzielnicy Śródmieście uważają jednak, że sam wykup dla wieloletnich najemców mieszkań komunalnych powinien być objęty bonifikatą, która byłaby opracowana podczas prac programowych na podstawie długości trwania umowy najmu.

W sytuacji, kiedy dochody Miasta uległy zmniejszeniu, należy szukać dodatkowych źródeł wypływów, mając na uwadze korzyści ekonomiczne i społeczne. Znaczącą pomoc mogłyby zapewnić wpływy z wykupu lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców. Bez względu na obecną sytuację ekonomiczną Warszawy, nasze miasto potrzebuje dużych inwestycji takich jak m.in.: budowa nowych linii metra, budowa nowych tras tramwajowych, budowa nowych przepraw przez Wisłę oraz bieżących remontów i konserwacji infrastruktury drogowej. Możliwość wykupu lokalu mieszkalnego na korzystnych warunkach z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony lokatorów i zapewni znaczący dochód w najbliższych latach (nawet w przypadku rozłożenia płatności na kilka rat, gdyby program posiadał takie założenia).

Zmiana polityki mieszkaniowej Miasta oprócz nowych środków finansowych będzie miała pozytywne skutki społeczne. Wielu lokatorów marzy o własnym mieszkaniu, wiążąc jednocześnie swoją przyszłość ze swoją dzielnicą i miastem stołecznym Warszawą, w którym zamieszkują często nawet od kilkudziesięciu lat.

Warto również zwrócić uwagę, że sprzedaż mieszkań komunalnych dla długoletnich mieszkańców będzie wpływało na aspekty związane z kształtowaniem się podziału właścicielskiego ze wspólnotami mieszkaniowymi, które w większym stopniu, będą musiały samodzielnie gospodarować środki finansowe na fundusz remontowy swoich domów,
co w dłużej perspektywie czasu spowoduje, że Miasto nie będzie musiało ponosić tak wysokich kosztów partycypowania w wydatkach, jak obecnie.

Umożliwienie wykupu lokali komunalnych wieloletnim najemcom nie spowoduje zdaniem radnych Dzielnicy Śródmieście, znaczącego uszczuplenia zasobu komunalnego, które by prowadziło do braku możliwości zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb Warszawiaków. Wielu nowych najemców, chociażby z powodów finansowych lub z powodu zbyt krótkiego stażu najmu nie będzie miało możliwości wykupu lokalu. A możliwość wykupu odnosiłaby się wyłącznie do lokali komunalnych, nie zaś do osób najmujących na warunkach umowy o charakterze socjalnym.

Warto również zwrócić uwagę, że najemcy wieloletni są związani ze swoim miejscem zamieszkania i na stałe zamieszkują mieszkania komunalne, które od wielu lat nie trafiają ponownie do grupy lokali, które można oferować nowym najemcom.

Dodatkowe środki finansowe pochodzące ze sprzedaży lokali Miasto mogłoby przeznaczyć
na budowę nowych mieszkań komunalnych.

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Śródmieście zwraca się do władz m.st. Warszawy
o rozpoczęcie działań zmierzających do regulacji kwestii wskazanej na wstępie.

Kontrola realizacji programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego – 72 interpelacje

Warszawa wraz ze swoimi wszystkimi dzielnicami musi być miastem, gdzie przedstawiciele władzy samorządowej realizują swoje wyborcze obietnice i postanowienia względem deklaracji składanych mieszkańcom Stolicy przed wyborami. Musi być miastem, w którym przedstawiciele władzy w warszawskim ratuszu oraz urzędnicy, pełnią służebną funkcję wobec Warszawianek i Warszawiaków.

Rolą Prezydenta Warszawy, który reprezentuje tak wielu mieszkańców, jest obowiązek umacniania naszego miasta, prowadzenie w nim polityki zrównoważonego rozwoju oraz realizacja obietnic wyborczych.

Mając na uwadze interes mieszkańców Dzielnicy Śródmieście oraz pozostałych mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy, którzy poparli program wyborczy z 2018 pt. „Warszawa dla wszystkich” proponowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, proszę Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o udzielenie szczegółowych informacji na temat realizacji obietnic wyborczych, które dotyczyły:

 1. utworzenia łącznika stacji metra Centrum i dworca PKP Śródmieście
 2. rozpoczęcia prac koncepcyjnych i przygotowania do budowy IV i V linii metra
 3. wymiany taboru: 20 nowych składów dla Szybkiej Kolei Miejskiej, 200 tramwajów niskopodłogowych, 30 nowych pociągów metra w celu wycofania całego taboru produkcji rosyjskiej
 4. rozwinięcia systemu dynamicznej informacji dla pasażerów autobusów
 5. darmowej komunikacji miejskiej dla młodzieży uczącej się w szkole średniej
 6. dokończenia budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ronda Żaba
 7. zniesienia opłat za abonament parkingowy na pierwszy samochód w rodzinie dla mieszkańców Warszawy
 8. transformacji ulicy Jasnej
 9. transformacji ulicy Szpitalnej
 10. transformacji ulicy Zgody
 11. transformacji ulicy Brackiej
 12. powstania w Śródmieściu ulic o spowolnionym ruchu, gdzie piesi koegzystują z samochodami i rowerami
 13. zbudowania parkingów podziemnych wraz z dokonaniem metamorfozy placu: Konstytucji, Bankowego i Teatralnego
 14. aplikacji na telefony – system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe, obejmujący centrum miasta oraz parkingi P+R
 15. zbudowania do 2020 roku kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, która połączy Stare Miasto i Pragę
 16. budowy fragmentów ścieżek rowerowych łączących istniejące trasy w jedną, spójną sieć, zwłaszcza w centrum miasta
 17. zbudowania kładki dla rowerzystów przy moście Poniatowskiego
 18. wprowadzenia systemu dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na budowę miejsc do przetrzymywania rowerów mieszkańców osiedli
 19. dostępności do WiFi we wszystkich śródmiejskich szkołach
 20. zapewnienia do końca 2019 roku wszystkim śródmiejskim szkołom światłowodowe podłączenia do Internetu
 21. śródmiejskich świetlic, które powinny być czynne do godziny 18:00
 22. zwiększenia współpracy śródmiejskich liceów i techników z czołowymi warszawskimi uczelniami wyższymi, wykłady akademickie dla uczniów szkół średnich
 23. rozbudowy Centrum Nauki Kopernik, tak by rozszerzyć jego innowacyjną ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i nauczycieli
 24. rozwijania bezpłatnej oferty opiekuńczo-programowej podczas wakacji i ferii
 25. wprowadzenia w każdej śródmiejskiej szkole programu prozdrowotnego, opiekę pedagoga i psychologa, zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym profilaktykę dentystyczną (program „Sprawdź zęby po wakacjach”) oraz fluoryzację
 26. przygotowań do stworzenia Stołecznego Centrum Geriatrii
 27. wprowadzenia w placówkach służby zdrowia podlegających miastu standardów opieki dla starszych pacjentów, włączając w to opiekę długoterminową, świadczoną na miejscu lub w domu
 28. rozwinięcia pilotażowego projekt „teleopieki”. Przekazania osobom starszym specjalnych wodoodpornych opasek z przyciskiem SOS oraz tabletów z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna
 29. przeprowadzenia dokładnego audytu przejść dla pieszych, który zweryfikuje, czy zielone światło dla pieszych pali się wystarczająco długo
 30. uruchomienia działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości seniorów, między innymi wprowadzenia senioralnych inkubatorów przedsiębiorczości i start-upów, a także poradnictwo zawodowego na każdym etapie życia
 31. bezpłatnej pomocy domowej tzw. złotej rączki
 32. finansowania przez Miasto instalacji wind w wielopiętrowych (także zabytkowych) budynkach
 33. wzmacniania roli Warszawskiej Rady Seniorów i Rady Seniorów w Dzielnicy Śródmieście
 34. dopłat do wynajmu mieszkania na rynku, w przypadku, kiedy osoba lub rodzina czeka na mieszkanie komunalne dłużej niż sześć miesięcy
 35. przestrzeni placu Defilad, Zielonej Aorty po stronie Alej Jerozolimskich
 36. powstania wielkomiejskiego placu, dużego parkingu podziemnego oraz nowej przestrzeni zieleni: zrewitalizowania Parku Świętokrzyskiego z jednej strony, a z drugiej Zielonej Aorty Warszawy
 37. transformacja ulicy Chmielnej
 38. transformacji ulicy Złotej
 39. przeniesienia na wysokości placu Zamkowego odcinka Wisłostrady w tunel oraz utworzenie nowego parku
 40. nowego oblicza i modernizacji placu Pięciu Rogów
 41. nowego oblicza i modernizacji placu Trzech Krzyży do końca 2021 roku
 42. nowego oblicza i modernizacji placu Teatralnego do końca 2021 roku
 43. nowego oblicza i modernizacji placu Bankowego do końca 2021 roku
 44. parków kieszonkowych w Śródmieściu połączonych w sieć 100 parków z innymi dzielnicami
 45. nowych parków na nieużytkach na Skarpie Warszawskiej biegnącej wzdłuż Wisły
 46. finansowania przez Miasto budowę dachów i ścian z roślinnością na szkołach, przedszkolach i budynkach użyteczności publicznej
 47. uruchomienia publicznych pływalni nad Wisłą, tak jak w Paryżu, gdzie będą baseny na specjalnych pływających barkach
 48. przesadzeń zdrowych drzew z różnych terenów inwestycji budowlanych i drogowych do nowych śródmiejskich parków i ogrodów
 49. nasadzeń zróżnicowanych gatunków roślin, które są źródłem pożywienia dla pożytecznych zwierząt, np. drzew owocowych i roślin kwitnących o różnych porach roku
 50. rozbudowy Warszawskiego Indeksu Powietrza – systemu informowania i ostrzegania mieszkańców przed smogiem. Zakupu 100 urządzeń pomiarowych
 51. utworzenia 500 punktów stacji ładowania aut elektrycznych do koniec 2020 roku
 52. uporządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez zbudowanie spalarni śmieci
 53. wprowadzenia ogólnomiejskiego cyfrowego systemu bibliotecznego – tak aby każdy bibliotekarz wiedział, w której placówce znajduje się poszukiwana przez czytelników książka i gdzie można ją wypożyczyć oraz żeby czytelnicy mogli oddawać książki w dowolnej miejskiej bibliotece
 54. rozwinięcia warszawskiego program „Lokal na kulturę”, gdzie miasto będzie wynajmować swoje obiekty pod działalność kulturalną po preferencyjnych stawkach
 55. modernizacji infrastruktury stadionu „Polonii” przy ulicy Konwiktorskiej i stworzenia Centrum Sportu Młodzieżowego
 56. odbudowy kompleks sportowego „Skry”, zbudowania hali lekkoatletycznej oraz stadionu treningowo-rozgrzewkowego dla warszawskich sportowców
 57. zadaszenia toru łyżwiarskiego na Stegnach
 58. budowy nowoczesnej i dużej hali widowiskowej dla Warszawy
 59. budowy nowych odkrytych basenów
 60. możliwość korzystania z przejazdów taksówkami przez osoby niepełnosprawne, gdzie koszty finansowe pokrywa samorząd
 61. niwelowania wszystkich barier architektonicznych i mobilnych: w transporcie publicznym, na głównych szlakach komunikacyjnych, w głównych urzędach i instytucjach
 62. zatrudnienia większej liczy osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Urzędzie m.st. Warszawy oraz w spółkach miejskich
 63. utworzenia mobilnej lub stałej łaźni miejskiej dla osób bezdomnych
 64. opracowania i wdrożenia w jednym standardzie dostępności strony internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście i Urzędu Miasta
 65. deklaracji transparentność i trzymania się standardów w zatrudnianiu urzędników miejskich i dyrektorów instytucji miejskich oraz spółek
 66. budowy profesjonalnej strzelnicy i bezpłatnych udostępnień jej dla warszawskiego garnizon Policji na szkolenia
 67. wybudowania specjalnej infrastruktury (wysuwane słupy, tzw. bolardy) dla utworzenia przestrzeni wolnej od zagrożeń terrorystycznych
 68. stworzenia stanowiska „nocnego burmistrza”
 69. rozbudowy funkcji karty miejskiej do możliwości korzystania z niej w bibliotekach oraz w instytucjach kultury (zniżki)
 70. postawienia stacji do ładowania urządzeń mobilnych w miejscach użyteczności publicznej
 71. programu „Plac targowy za rogiem” oraz tworzenia miejskich targowisk i targów w Śródmieściu –
 72. powołania rzecznika przedsiębiorców: osobę odpowiadającą za bieżący kontakt przede wszystkim z drobnymi przedsiębiorcami z terenu danej dzielnicy

Masz możliwość zawieszenia Warszawskiej Karty Miejskiej na czas pandemii

Ważna informacja dla osób korzystających z komunikacji miejskiej! Mieszkańcy oraz inni pasażerowie posiadający Warszawską Kartę Miejską mogą na czas pandemii zawiesić swój bilet długookresowy.

Jak to zrobić? Nowa i znacznie łatwiejsza forma zawieszenia WKM jest dostępna na strony internetowej transportu miejskiego. Wystarczy wpisać numeru karty: https://zawieswkm.wtp.waw.pl.

Po złożeniu wniosku można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku. Zgłoszenia wysłane wcześniej pocztą elektroniczną są nadal ważne, nie trzeba ich składać ponownie.

Jeżeli ktoś nie dostał potwierdzenia generowanego przez system w przypadku zawieszenia przy użyciu e-maila, to lepiej jeszcze raz skorzystać z nowej formy – generuje ona od razu gotowy dokument (warto zapisać go sobie w formacie PDF). Później najwyżej będzie można przyjść z dokumentem i potwierdzeniem wcześniej wysłanego e-maila.

Jak przywrócić później możliwość korzystania z WKM?
▪ Nie trzeba zgłaszać się do POP niezwłocznie po podjęciu decyzji o powrocie do korzystania z komunikacji publicznej. W sytuacji, kiedy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca to powrót do podróżowania komunikacją miejską nie wymaga żadnych działań. Bez problemu można wykorzystać bilet do końca ważności, a zawieszony okres biletu odzyskać w POP terminie późniejszym.

XIX Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Najbliższa XIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście odbędzie się 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:30. Jednak w związku z nadzwyczajną i bardzo poważną sytuacją na świecie oraz w naszym kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcam Państwa do pozostania tym razem w domu i skorzystania z transmisji online, która jest dostępna na stronie Urzędu: tutaj.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z 18 Sesji Rady w dniu 26.02.2020 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowego Miasta.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Agrykola.
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego (lu 1) usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul.Czerniakowskiej 207/ul.C. Śniegockiej 2 wraz z udziałem prawie własności gruntu.
 9. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 10. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 11. Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady interpelacjach i zapytaniach.
 12. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 13. Ustalenie terminu następnej sesji.

Miejski rower Veturilo w ramach jednego pakietu usług Warszawskiej Karty Miejskiej?

Podczas ostatniej Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy złożyłem interpelację ws. dołączenia do Warszawskiej Karty Miejskiej dodatkowej usługi transportowej, czyli miejskiego roweru Veturilo.

Idea nowej usługi Warszawskiej Karty Miejskiej:
➡ rowery miejskie Veturilo są także finansowane z budżetu miasta, tak jak: autobusy, tramwaje, metro, czy Szybka Kolej Miejska,
➡ rośnie liczba osób korzystających z transportu miejskiego. Głównie korzystamy z: autobusu, tramwaju i metra,
➡ niestety bywają sytuacje, że obecny tabor miejski jest często przeładowany w godzinach szczytu i nie każdy zdoła wejść za pierwszym razem do transportu miejskiego
➡ część osób, która zdecyduje się na dojazdy do pracy/szkoły/domu rowerem Veturilo pomoże innym pasażerom, odciążając niektóre zatłoczone linie,
➡ rower jest bardziej ekologiczną formą transportu niż auta osobowe i pozostałe środki komunikacji miejskiej,
➡ dodanie do Warszawskiej Karty Miejskiej dodatkowej usługi uatrakcyjni ofertę Warszawski Transport Publiczny i może skłonić nowe osoby do wybierania komunikacji miejskiej, co wiąże się z większymi wypływami finansowymi z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych.

XVII Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z 16 Sesji Rady w dniu 21.11.2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Aleja Pawła Adamowicza).
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania Komisji Skarg,
  Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  określenia przedmiotu jej działania i zadań.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zmiany uchwały nr 44/10/2019 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście.
 8. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 9. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek
  organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 10. Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady
  interpelacjach i zapytaniach.
 11. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 12. Ustalenie terminu następnej sesji.