XVII Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z 16 Sesji Rady w dniu 21.11.2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Aleja Pawła Adamowicza).
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania Komisji Skarg,
  Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  określenia przedmiotu jej działania i zadań.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zmiany uchwały nr 44/10/2019 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście.
 8. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 9. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek
  organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 10. Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady
  interpelacjach i zapytaniach.
 11. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 12. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram