XIX Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Najbliższa XIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście odbędzie się 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:30. Jednak w związku z nadzwyczajną i bardzo poważną sytuacją na świecie oraz w naszym kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcam Państwa do pozostania tym razem w domu i skorzystania z transmisji online, która jest dostępna na stronie Urzędu: tutaj.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z 18 Sesji Rady w dniu 26.02.2020 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowego Miasta.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Agrykola.
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego (lu 1) usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul.Czerniakowskiej 207/ul.C. Śniegockiej 2 wraz z udziałem prawie własności gruntu.
 9. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 10. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 11. Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady interpelacjach i zapytaniach.
 12. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 13. Ustalenie terminu następnej sesji.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram