X Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
15 maja 2019 r. (środa) o godz. 16:30

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 7 Sesji Rady w dniu 29 marca i 2 kwietnia 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 38/10/2019
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście.- druk nr 39/10/2019
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście – druk nr 40/10/2019
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście – druk nr 41/10/2019
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2018 rok.- druk nr 42/10/2019
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego za 2018 r. – druk nr 43/10/2019
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia skarg pana Roberta Szyszkowskiego na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 44/10/2019
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Chrąchola na działania Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy- druk nr 45/10/2019
 12. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 15. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram