VII Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na VII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 31/7/2019.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 32/7/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Członków
  Zarządu – Zastępców Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 33/7/2019.
 6. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 9. Ustalenie terminu następnej sesji.