VI Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na VI sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 5 Sesji Rady w dniu 13 lutego 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia z inicjatywą
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 23/6/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w
  załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 24/6/2019.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w
  załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście – druk nr 25/6/2019.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia
  sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st.
  Warszawy na 2018 r. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – druk nr
  26/6/2019 (sprawozdanie na płycie CD).
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
  Rady m.st.Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVIII/1779/2009 Rady
  Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego w rejonie Parku Traugutta. – druk nr 27/6/2019
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
  mandatu pana Patryka Wiśniewskiego członka Rady Osiedla
  Staromiejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. – druk nr
  28/6/2019
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
  mandatu pana Pawła Rogalskiego członka Rady Osiedla Staromiejskiego w
  Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. – druk nr 29/6/2019
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
  mandatu pana Krzysztofa Jaszczołta członka Rady Osiedla Staromiejskiego
  w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. – druk nr 30/6/2019
 12. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 13. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek
  organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 16. Ustalenie terminu następnej sesji.