V Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na V sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 16:30.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 4 Sesji Rady w dniu 17 stycznia 2019 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – druk nr 18/5/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu – druk nr 19/5/2019.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer T. Zawadzkiego „Zośki”) – druk nr 20/5/2019.
 7. Informacja o działalności Zarządu Transportu Miejskiego oraz układzie transportowym w zakresie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie przyjęcia „Rekomendacji do wypracowania rekomendowanych założeń nowego systemu parkowania w Dzielnicy Śródmieście” – druk nr 21/5/2019.
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 22/5/2019.
 10. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 11. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 14. Ustalenie terminu następnej sesji.