Stop przemocy wobec nauczycieli

Nauczyciele którzy swoją ciężką pracą przyczynili się do prawidłowo przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty bez wątpienia postawili na pierwszy miejscu interes uczniów i ich rodziców ponad swój własny, co moim zdaniem zasługuje na szacunek i wskazuje na wielką odpowiedzialność ze strony egzaminujących nauczycieli.

Niestety, tego typu postawa niestrajkujących lub zawieszających swój strajk nauczycieli, spotyka się z różnymi przykrymi zachowaniami ze strony ich koleżanek i kolegów z pokoju nauczycielskiego.

Niepokojące relacje pokrzywdzonych nauczycieli, którzy odczuwają na sobie eskalację form strajku i kierowane nieetyczne uwagi od innych osób z pracy nie powinny mieć kiedykolwiek miejsca, ponieważ każdy ma prawo do podejmowania decyzji i kierowania się swoimi wartościami.

W związku z powyższym, jako radny Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pragnę zapewnić wsparcie dla nauczycieli, którzy spotkali lub spotykają się nadal z różnego rodzaju formami braku poszanowania ich decyzji i wartości.

Jako młody Polak, który jeszcze nie tak dawno zdawał maturę, nie mogę przyglądać się biernie przemocy słownej w szkołach i apeluję o złagodzenie emocji w debacie publicznej przez wszystkie strony.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram