Posiedzenie doraźnej Komisji ds. ograniczenia hałasu w Dzielnicy Śródmieście

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na I posiedzenie doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 17:30.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji dot. działalności lokali gastronomicznych i rozrywkowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
4. Dyskusja na temat zagadnień do planu pracy Komisji.
5. Dyskusja na temat sposobu zbierania opinii mieszkańców drogą elektroniczną oraz informowania mieszkańców o ich prawach w przypadku naruszeń pory nocnej przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe.
6. Sprawy różne.
7. Zamkniecie posiedzenia.