Radni Śródmieścia powołali doraźną komisję ds. ograniczenia hałasu

Podczas X Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w dniu 15 maja br. śródmiejscy radni jednomyślnie zagłosowali za powołaniem doraźnej komisji, której zadaniem będzie wypracowanie rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście.

Komisja wybrana przez Radę Dzielnicy będzie pracowała nad stworzeniem rekomendacji w składzie pięcioosobowym:

  • Krystian Dominik Suchecki – Przewodniczący
  • Daniel Łaga – Wiceprzewodniczący
  • Katarzyna Joanna Wiśniewska
  • Tomasz Piotr Woźniak
  • Rafał Urzędowski

Do zakresu działań komisji należeć będzie: zebranie opinii mieszkańców, wyznaczenie lokalizacji w których występują problemy w zakresie zdrowotnym, społecznym, organizacyjnym, ekologicznym itp. oraz wypracowanie propozycji rekomendacji i rozwiązań dla badanej problematyki.

Komisja na wykonanie powierzonych jej zadań ma czas do końca 2019 roku, a jej rekomendacje mają zostać przekazane Radzie m.st. Warszawy, aby ta podjęła dalsze działania w celu poprawy jakości życia mieszkańców Śródmieścia.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram