III Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na III sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad podczas sesji:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad 2 Sesji Rady w dniu 29 listopada 2018 r.
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
  Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi w Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 4/3/2018
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
  lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Gromada Warszawa Centrum przy
  Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie. – druk nr 5/3/2018
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. -druk nr 6/3/2018
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie ustalenia składów osobowych
  Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 7/3/2018
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 8/3/2018
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych
  Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 9/3/2018
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 10/3/2018
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy
  Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 11/3/2018
 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście
  m.st. Warszawy. – druk nr 12/3/2018
 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu
  i Finansów Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk
  nr 13/3/2018
 14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady
  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 14/3/2018
 15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 15/3/2018
 16. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
 19. Ustalenie terminu następnej sesji.
Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram