II Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na II sesję Rady Dzielnicy Śródmieście, która odbędzie się
29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00.

Porządek obrad podczas sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad 1 Sesji Rady w dniu 13 listopada 2018 r.
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy. – druk nr 1/2/2018
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie ustalenia liczby osób
wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
– druk nr 2/2/2018
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Członków
Zarządu – Zastępców Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
– druk nr 3/2/2018
7. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.

 

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram